Stockholms svarta själ


Slussen är ett evigt bekymmer för stockholmarna. Än är där för mycket trafik, än för få attraktiva bostäder, än är det en kulturhistorisk minnesplats, än bör den förnyas och förbättras, än är den en arkitektonisk pärla, än en arkitektonisk katastrof.
Slussen har blivit lite ankommen och måste rustas upp, det är alla ense om. Om den behöver ges ett annat utseende av estetiska skäl lägger jag mig inte i, det får stockholmarna kivas om bäst de orkar. Men när de på osakliga grunder vill dels öka avtappningsförmågan ur Mälaren med hänvisning till ”klimathotet”, dels konstgjort höja sjöns nivå för att gynna vissa fågelarter, då hamnar saken i annat läge.

+ There are no comments

Add yours