Stefan Löfven kräver folkvett


Stefan Löfven har nu utvecklat uttalandet om att Sverigedemokraterna är fascister. I Agenda konstaterar han nämligen att: “Björn Söder står i riksdagens talarstol och talar om ‘mitt folk’.” Ja, det är verkligen bestickande. Så nu ser vi fram emot att Socialdemokraterna tar krafttag mot företeelser som “Folkets Park”, “Folkets Hus ” och “folkrörelser” rent generellt. För så här kan vi inte ha det, vi kan inte göra skillnad på folk och folk.

+ There are no comments

Add yours