Statssocialismen är grön, brun och gredelin


Varför har statssocialismen varit så framgångsrik? Jo, för att den utvecklade ett symbiotiskt förhållande mellan å ena sidan människor utan egenmakt och, å den andra, människor som vill ha makt. Den första gruppen ger och den andra tar. Det är i själva verket något sadomasochistiskt över nuvarande politiska ordning.