Statiner, Big Pharmas storsäljare, bygger på ofullständig forskning


Detta är sjätte artikeln i serien om glykokalyx, den håriga insidan på våra blodkärl och på insidan av hjärtat. De fem första påvisade hur viktigt det är för vår hälsa att glykokalyx är frisk, dvs hög och tät i stället för låg och gles.

+ There are no comments

Add yours