Statens kontroll och makt över dig


Nybloggat på HAX.5July.org: The Goovernment » Det sägs att Google kan veta om du är gay innan du själv vet det. I stort sett samma sak kan sägas om våra myndigheter. Du är totalt utelämnad till människor som vill utöva kontroll och makt över dig.

+ There are no comments

Add yours