Staten flyttar fram positionerna


Regeringen ligger inte på latsidan. Bara de senaste dagarna och med knappt ett år kvar av innevarande mandatperiod, har en rad beslut tagits och uppdrag givits vars effekter kommer att vara långtgående. Och med handen på hjärtat handlar mycket av dem om att säkra upp makt och kontroll inför framtiden.