Ständigt ökande elpriser och instabilt elnät en medveten strategi?


Att elpriserna i Sverige har gått upp markant under lång tid är knappast någon nyhet. Variationerna i elpriset har också blivit mycket stora. Få, om några, andra varor som säljs till privatpersoner har prisvariationer i närheten av elprisets.