Ställningskriget


När en ambassadör en gång höll ett långt och utdraget tal inför den spartanske kungen Cleomenes, svarade han följande: “Vad du sade i början kommer jag inte ihåg, och vad du sade i mitten kunde jag därför inte förstå, och av den anledningen kan jag heller inte hålla med om dina slutsatser.”