Ställer Grekland in betalningarna?


Det verkar som om den grekiska regeringen kan tvingas ställa in vissa betalningar till Internationella valutafonden (IMF) i mars. Intressant nog skulle det kunna blir ett så kallat “kredit event” – något som gör att försäkringar mot betalningsinställelse skulle kunna lösas ut. Det kommer att uppstå många sådana situationer under åren som kommer. Och varje gång kommer det att vara världen utanför Grekland som drabbas värst. Fördelen med att inte vara kreditvärdig är att det inte kan bli så mycket värre.

+ There are no comments

Add yours