Ställ de ansvariga till svars


2009 när svininfluensan drabbade Sverige och över 5 milj svenskar vaccinerade sig, drabbades ett 100-tal av allvarliga biverkningar (främst narkolepsi). Det blev stor medial debatt. TV, radio och dagstidningar skildrade de drabbade och ställde ansvariga till svars.