Stå upp, stå emot


”När människor använder sin yttrandefrihet för att stå upp för demokrati, när de kliver utanför sin närmaste krets och riskerar livet för det de tror på, visar de mod. De har nått en gräns, som kräver handling. Vad behöver vi stå upp för idag gällande vår yttrandefrihet och demokrati?”