Spridningeffekter: Norge – Sverige


Norge är inte bara Sveriges största handelspartner med en export på 117 GSEK (miljarder svenska kronor) de senaste tolv månaderna, utan också ett broderland vi delar gräns med. Konsekvenserna av den snabbt fallande norska kronan begränsas därmed knappast till enkel utrikeshandel. Kopplingarna mellan broderländerna är betydligt fler än bara handel.

+ There are no comments

Add yours