Spelbolagen är bra för Sverige


>De senaste tjugo åren har de svenska spelbolagen överträffat allas förväntningar. På en marknad med tuff internationell konkurrens har de haft en nästan outsinlig tillströmning av kunder, vilket möjliggjorts av en stor ökning av antalet anställda.