Spanien: Regeringen ges rätt att stänga ner internet – utan föregående rättslig prövning


I Spanien har man (i skuggan av parlamentsvalet i november) infört en ny internet-lag. Syftet sägs vara att bekämpa desinformation och störande av den demokratiska processen (»interference in political participation processes«).