Socialism är Pornografi


Särskilt intressant är maktutövningen och idéerna om över- och underordning. Medborgarna i vårt land verkar ha en masochistisk läggning. Vi vill vara underordnade en sadistisk statsmakt. Visserligen är vi piskade till lydnad, men vi vet åtminstone vad vi har. Det är inte illa vara i en allt mer kaotisk omvärld.