Socialdemokraterna kampanjar på skattebetalarnas bekostnad


Varje val gör Socialdemokraterna så här. De överutnyttjar statsplanet för valkampanj och de planerar in besök som statsråd, som egentligen är sosse-kampanj och borde betalas av partier.  John Norell la ut en sammanställning på Twitter, han är doktorand och fd ordförande för Fria Moderata Studentförbundet.  Han har gått igenom hur besöken runt om i landet…