Sociala medier – verktyg för skamstraff?


Social bestraffning är inget nytt. Om en person beter sig illa (inte nödvändigtvis bryter mot lagen) och avviker gentemot vedertagna sociala normer då riskerar hon att bli hon utfryst, och hennes gärningar avslöjas och vetskapen sprids till andra. På det här sättet har våra samhällen tuktat och uppfostrat folk i generationer.

+ There are no comments

Add yours