Snowden om hur Assange särbehandlas av amerikanska myndigheter


Edward Snowden om de dubbla måttstockar som uppenbarligen används av amerikanska myndigheter – om man jämför Mueller-rapporten med målet mot Julan Assange.