Snart är papperstidningen historia


Siffrorna från Orvesto talar sitt tydliga språk. Snart är papperstidningen historia. I siffrorna över antalet läsare ingår många gratisläsare. Intäkterna kan på sikt inte rimligen täcka kostnaderna för att producera en vanlig tidning. Vad kommer i stället? Ja, det har jag redan skrivit om. […] Marknaden kommer att ägas av aktörer som av olika skäl inte är intresserade av att göra vinst. Informationen vill vara fri.

+ There are no comments

Add yours