Slutreplik till Kjell-Olof Feldt om bostadsbubblan


Efter den tidigare finansministern Kjell-Olof Feldts debattartikel om läget på bostadsmarknaden publicerade SVT Opinion en replik från undertecknad. Feldt bemödade sig sedan med att bemöta synpunkterna i ett nytt inlägg, varpå slutreplik begärdes från min sida. SVT valde dock att låta Feldt få sista ordet och slutrepliken publiceras därför här på bloggen istället. Penningpolitiken – elefanten i rummet. Kjell-Olof Feldt utvecklar sin uppfattning om läget på bostadsmarknaden i sin slutreplik. Han menar att Konjunkturinstitutets enda argument för att vi idag ser en bostadsbubbla är att priserna stigit oavbrutet under lång tid. KI grundar dock inte sin varning på prisuppgången i sig, utan på att uppgången inte längre kan förklaras med hänvisning till fundamentala faktorer.

+ There are no comments

Add yours