Slutet för den militära specialoperationen


Invånarna i den ryskspråkiga staden Donetsk i östra Ukraina får återigen söka skydd. Striderna är hårda invid staden. Men invånarna är vana vid artilleriattacker, ty de har pågått i åtta år. För dem är kriget inget nytt. Det är sällan man lyfter det här perspektivet, som medger att ryssarnas invasion inte var ett helt oprovocerat

+ There are no comments

Add yours