Skuld


Den som är satt i skuld är inte fri, sade Göran Persson på 90-talet. Han blev därefter ihågkommen för att ha ”sanerat” den svenska ekonomin. Idag är Göran Persson 72 år gammal. Godsägare. Styrelseordförande i Swedbank, vid sidan av flera andra uppdrag i näringslivet. Hans leverne efter den politiska karriären skvallrar om ett begär efter pengar, på samma sätt som hans lekamen skvallrar om hans glupskhet.