Skräcködlorna har tagit över


När en djurart inte längre har några naturliga fiender tenderar dess utveckling att anta märkliga former. Ta till exempel Tyrannusaurus Rex som levde för 66-68 miljoner år sedan.

+ There are no comments

Add yours