Skattemedel smakar mumma


Nu kommer varningar om att brittiska forskare och företag kanske inte kan komma att få finansiering via EU i framtiden. Allt naturligtvis på grund av brexit. Frågan om projektfinansiering via EU är en omskrivning för att tigga skattemedel till den egna verksamheten, det egna uppehället.

+ There are no comments

Add yours