Skall vem som helst få tillgång till din persondata genom ansiktsigenkänning?


Automatiserad ansiktsigenkänning är en kontroversiell fråga i många länder. Till exempel har flera amerikanska delstater förbjudit myndigheternas användning av tekniken, eftersom den anses vara alltför integritetskränkande. Någon sådan debatt har vi dock ännu inte sett i Sverige.