Sjunde dagen i Almedalen


Har ägnat den sjunde dagen i Almedalen åt lite mer informella diskussioner om social- och skattepolitik. Alltså konkreta förslag som skulle kunna förbättra ekonomins funktionssätt. Sådant som de etablerade partierna inte gör. Noterar att Moderaterna vill sätta ett tak för utbetalning av försörjningsstöd. Detta är ytterligare ett exempel på det som jag skulle vilja kalla “twitterpolitik”.

+ There are no comments

Add yours