Sjöstedt & Fridolin: Endast borgerliga kommuner ska få ha friskolor


Jonas Sjöstedt (v) har fått igenom Vänsterpartiets friskolepolitik i regeringen, och kört över utbildningsminister Gustav Fridolin (mp). Kommuner ska nu få veto mot friskolor, vilket innebär att det endast kommer etableras nya friskolor i kommuner som styrs av borgerliga partier. Alla former av vinstdrivande friskolor ska få stoppas av kommunalt veto. I praktiken innebär detta ett stopp för nya friskolor i kommuner styrda av de socialistiska vänsterpartierna. I borgerliga kommuner kan föräldrar fortfarande få ökade valmöjligheter att välja hur och var deras barn ska gå i skolan.

+ There are no comments

Add yours