Separatism – en levande tanke i vår tid


Varför påtalar centralmakten att det är farligt med separatism? Jo, för att det är dess egen – alla politikers – makt som står på spel. De vill så klart inte bli av med den. Därför utmålas alla lokala initiativ; allt vad lokalt självstyre heter och all separatism som dåligt. I verkligheten har vi faktiskt att vinna på det. Även i ”demokratiskt” hänseende. Vad kallar du annars mer makt lokalt och större inflytande för var och en, om inte folkstyre.