SEB: Minskar risken (=aktier) i sina modellportföljer


SEB ansluter sig till de som tycker man ska minska sin börsexponering, eller som det heter risk. Detta framgår i SEB:s nya Investment Outlook, som släpps en gång i kvartalet. […] Man ser sig numera som neutral mot riskexponering, mot tidigare övervikt. Dock tror man fortfarande på förbättrad tillväxt och stabiliserad ekonomi och tänker i så fall öka sin riskexponering. Som bank måste man förstås alltid vara positiv. Går det åt helvete blir man ändå räddad av staten i någon form, så det behöver man inte planera för.

+ There are no comments

Add yours