Sätt stopp för extinction rebellion!


Extinction rebellion önskar givetvis, precis som alla med svagt utvecklade prefrontala cortex, att omstörta den nuvarande samhällsordningen och genom en katarsisliknande process återvända till någon form av primitivare, renare, stadium.