Säpo sänder blandade signaler om Julian Assange


Dagens Juridik rapporterar… “En radiojournalist begärde att få ta del av Säker-hetspolisens allmänna handlingar om Julian Assange och Wikileaks. Säpo vägrade dock att svara på om det överhuvudtaget existerar några sådana handlingar. Kammarrätten går nu på Säpos linje och avslår journalistens överklagande.” Å ena sidan försöker myndigheterna hävda att fallet Assange inte alls handlar om storpolitik, utan bara om ett eventuellt sexbrott (byggt på mycket tunt underlag, dessutom). Å andra sidan mumlar hemliga polisen i lösskägget på det mest kryptiska sätt…

+ There are no comments

Add yours