Sanningsministeriet – Truckfrihet


Det inre partiet konstaterar krig. Vi gräver djupt ned i den auktoritära fåra som öppnats i Kanada, och förundras över rättslöshetens intåg. Vi synar konflikten med glasögon av krypto och klass. Därefter spekulerar vi i om inte normlöshet leder till förtryck, för att sedan avsluta med att undra om lagligheten av att lagstifta om laglöshet.