Sanningsministeriet – Something given has no value


Det inre partiet är tillbaka och inleder med att påpeka en terrorists frånfälle och undersöka både moderaters och andra museiföremåls Y-kromosomsfrekvenser.