Sanningsministeriet – McGoogle mot Mars


Det inre partiet samlas för att diskutera hur man överlever nervgasattacker, multiresistenta antibiotikahaverier och Googles pengar. Vi zoomar sedan ut i solsystemet och anlägger en koloni på Mars, tills vi zoomar tillbaka in hela vägen till marsdammet, som tyvärr tar död på vår koloni. Vi avslutar med att lägga grunden för den framtida svenska innovationskraften, genom att skapa en elitutbildning i artificiell intelligens i Tolkskoleformat.