Sanningsministeriet – Makt i takt


Det inre partiet börjar med nutidshistoria – ibland så gammal som Kosovo Polje, 1389 – och tar oss sedan an djupstaten där vi letar med ljus och lykta efter den egentliga makten. Vi definierar därefter Katedralen och hur makten sipprar bort från de folkvalda. Sen ger vi exempel på hur även yttrandefriheten kan separeras från politisk kontroll.