Sanningsministeriet – Det ska reallöna sig att arbeta


Det inre partiet gör hembesök hos de hemvändande IS-krigarna från Raqqa och talar vänligt men bestämt till dem om deras förbrytelser. Vi blickar sedan mot Overtonfönstret i slutet av åsiktskorridoren, och funderar på hur fönstret vidgas av extremister som gör sin röst hörda. Vi fortsätter med ett riktigt exempel på ett vidgat Overtonfönster, där M svär i kyrkan genom att ifrågasätta FN:s flyktingkonvention…