Sanningsministeriet – Björnfällan


Det inre partiet vill idag förklara varför hyckleri inte är hyckleri och flyktingar inte är flyktingar. Vi lägger fram fyra olika förklaringsmodeller för att beskriva den svenska debatten kring ukrainskt asylmottagande. Därefter undrar vi om inte den ryska björnen gått i jänkarnas fälla. Är detta schack matt?