Sanktioner – politisk teater


Tobias Billström har besökt Bryssel i egenskap av utrikesminister för första gången. Där har han med sina kollegor diskuterat bl.a. situationen i Iran. Folkliga protester mot det teokratiska styret har den senaste tiden tilltagit i styrka.