Sandlådebråk kan vara roliga…


Först inviterar Stefan Löfven Allianspartierna till samarbete om integrationspolitiken. Uppenbarligen för att djävlas, då han sett att det finns en stor falang inom Moderaterna som vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Göran Hägglunds svar är obetalbart – man kan förstås inte samarbeta med ett parti som saknar integrationspolitik.

+ There are no comments

Add yours