Same same but different


Minns ni valrörelsen för fyra år sedan? Minns ni tonläget? Var begränsningslinjerna för vad som fick sägas utan repressalier gick?

+ There are no comments

Add yours