Så kan politisk korruption se ut


I regeringens nyligen presenterade budgetproposition återfinns under ”Utgiftsområde 1 Rikets styrelse” något som kallas ”valdeltagarinsatser”. Drygt 50 Mkr ska avsättas till bl.a. MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) i syfte att stödja projekt och insatser som ska höja valdeltagandet. Regeringen skriver: