Så kan delar av den förbjudna datalagringen ändå fortsätta


EU:s medlemsstater kringgår EU-domstolens förbud mot datalagring genom att bryta loss lagring och katalogisering av IP-nummer i nationell lagstiftning.