Så har Näthatsgranskaren Tomas Åberg gjort förföljelse av pensionärer till en affärsidé


Ombudet för flera av Näthatsgranskarens offer, juristen Ola Bengtsson, ger ett skakande vittnesmål om ett skrupelfritt förfarande av en cynisk angivare i statens tjänst, som skor sig ekonomiskt på det lidande han orsakar.