Rysshatet


Att man kan ha olika åsikter om både länder (geografiskt), stater och folk kan jag förstå. Men blint rasande hat har jag svårare att förstå. Ja, jag förstår det inte alls. Visst, vi har länge haft en sund skepsis till Ryssland som granne, långt innan sovjettiden. Men det var ganska få som med hela sitt väsen hatade Ryssland eller ryssar.

+ There are no comments

Add yours