Rötan inifrån


När kriminella lyckas infiltrera maktpositioner i samhället, genom att utbilda sig och göra en på ytan vanlig karriär men vars främsta syfte varit kriminalitet och att uppnå tillräckliga positioner inom olika förvaltningar, myndigheter och andra maktpositioner för att sedan inifrån bistå sina kriminella vänner att råna välfärden eller utföra andra brott ruttnar inte bara tilliten utan även systemet som sådant.