Rösträtten!


Låt mig alltså skriva valmanskåren på näsan. Det är i huvudsak ert eget fel att det ser ut som det gör och lösningen på problemet är mycket enkelt. Vi måste begränsa den allmänna och fria rösträtten.