Rio Tinto i Serbien – eliten mot folket


Ett land är inte arvegods från våra förfäder; det är ett lån från framtida generationer. Ett lån med hög ränta. Hur väl tar vi hand om landet innan vi överlåter det till våra barn? Lämnar vi det i användbart skick? Bedrivs energiproduktion och utvinning av naturresurser på ett ansvarsfullt sätt? Vem får del av rikedomarna? De som äger och brukat landet, eller politiker och företag som de gjort avtal med?