Rikspolischefen: Mer makt till kommunerna


När en rikspolischef på detta vis kapitulerar kommer det, så klart, att få konsekvenser. Polisen som är den myndighet som i fredstid har våldsmonopol inom rikets gränser sänder därmed en tydlig signal. Dels till buset, dels till vanligt folk. Signalen är den att vi nu har ett läge med mycket stor osäkerhet; ett läge som bäst beskrivs som en gråzon där laglöshet råder och där staten inte längre kan garantera skydd och säkerhet för skatt. I sådana situationer tar människor saken i egna händer. Dels för att utnyttja situationen, dels för att skydda liv och egendom.