Richard Sörman: Youtube är mitt nya universitet och jag skäms inte för det


En intellektuell människas främsta uppgift är kanske att kunna skilja budskapet från budbäraren och från det sammanhang i vilket det framförs.

+ There are no comments

Add yours