RICHARD SÖRMAN: Vad säger ni nu, Tobias Hübinette och Mattias Gardell?


Många svenska samhällsforskare har mycket att förklara. De har utnyttjat sin akademiska legitimitet för att underblåsa en samhällsutveckling som lett till ökad kriminalitet och oro. All skepsis mot öppenhet och invandring har brännmärkts som uttryck för en irrationell och primitiv främlingsfientlighet.

+ There are no comments

Add yours